TRÉNINKY JUDO

JUDO je jedním z mála sportů, který umožňuje všestranný tělesný i duševní rozvoj. Síla, vytrvalost jsou jen  některé z vlastností, které se velmi dobře uplatní v zápase. Provádění všech technik vyžaduje také obratnost a rychlost. Stejně tak se dá vítězit pomocí taktiky a strategie. Na toto všechno se zaměřuje trénink juda.

 

Judo je japonský sport, který vznikl z několika škol džiu­džitsu. Judo je tzv. jemná škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce, ale obránce se snaží útoku vyhnout či jej odvést stranou (na rozdíl od např. karate, kde jde síla obrany proti síle útoku).

 

Kodokan Judo založil profesor Džigoro Kano v roce 1882. Motivem ke studiu džiu­džitsu a jiných bojových technik byl úsek jeho života na střední škole, kde musel snášet mnohé fyzické násilí od silnějších spolužáků.

 

Dvě základní hesla juda jsou: Minimální úsilí – maximální účinnost a vzájemný prospěch. První princip znamená využívat co nejúčinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře. Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi.

 

Mezi základní principy tohoto sportu patří vedle nasazení těla a ducha, také zdraví a porozumění na obou bojujících stranách. Vedle posílení těla si judo klade za cíl posílit i osobnost.

 

Sportovní motto zní: jedno, jestli malý a tlustý, velký a pevný nebo křehký a hubený, v judu se 

najde vhodná technika pro každého.

Podáním přihlášky do našeho sportovního klubu pro kluky a holky začíná dlouhá životní cesta sportovce, který si bude poctivým tréninkem rozvíjet celou svojí osobnost. Vedle osobních  vlastností ditěte rozhoduje o úspěchu i kolektiv, ve kterém se pohybuje. Proto bez přátelských vztahů mezi kamarády nelze postupovat k vrcholu výkonnosti. 

 

Judo nauči vaše ditě chovat se ke svým kamarádům ohleduplně a také dobře hospodařit se svým časem, aby plnil i svoje školní povinnosti. Zájem trenéra o sportovce ovšem také nekončí odchodem z tělocvičny.

Trenér chce také vědět, jak se jeho svěřenci chovají na veřejnosti, ve škole nebo v zaměstnání. K uspěchu v judu každe dítě také bude potřebovat i pomoc svých rodičů, kteři musí spolupracovat s trenérem a podporovat své dítě.

  • závodní judo pro děti 6­-16 let: 

Cvičíme v tělocvičně Tiger Gym, Mukařovského 5, Praha 5, metro Luka:

pondělí - čtvrtek od 15.00 do 16.15 (děti 8-12 let),

v úterý od 17.15 do 18.30 (děti 5-8 let)

v úterý a čtvrtek od 18.30 do 20.00 (děti 12-16 let).

 

V tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5, metro Anděl:

v pondělí, středu a pátek od 17.15 do 18.30 (děti 6-11 let),

v pondělí, středu a pátek od 18.30 do 20.00 (děti 12-16 let).

Do tělocvičny ZŠ Kořenského je nutno přijít o 15min. dříve a vyčkat ve vstupní hale ZŠ na příchod trenéra.

V případě pozdního příchodu zvonit na TĚLOCVIČNA

SK YAWARA PRAGUE má více než 20 mužů a studentů v kategorii dospělých. S cvičením juda lze začít kdykoliv, důležitá je chuť začít a pravidelně dělat něco pro svou fyzickou kondici.

 

První 4 tréninkové hodiny jsou zdarma. Přijďte a nemějte obavy, v našich řadách jsou jak zkušení judisté, kteří se věnují judo od svého mládí, tak i začátečníci různého věku. Věříme, že Vás judo zaujme i pro svou přátelskou atmosféru v našem klubu

  • judo pro juniory a dospělé:

Tréninky pro juniory a dospělé probíhají v tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5, metro Anděl v pondělí, středu a pátek od 18.30 do 20.00.

BABY JUDO ­ je všestranná příprava dětí ve věku 4 ­- 6 let. UNESCO doporučuje judo pro děti, protože přispívá harmonickému rozvoji dítěte. Věnujeme se rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou zábavných cvičení, her a soutěží. Trénink není fyzicky náročný, probíhá formou her a aktivit, kde děti zlepšují svojí koordinaci, rovnováhu, učí se pracovat ve skupině, osvojují si základní judistickou etiketu. Děti se naučí spolupracovat s kamarády a naslouchat jednoduchým pokynům trenéra. Baby judo je vhodné pro všechny chlapce i děvčata.

Na první tréninky není nutné mít kimono, stačí přijít v teplákách a tričku. Cvičí se naboso. Tréninky jsou koncipovány tak, aby se děti mohly zapojit kdykoliv v průběhu roku.

 

Neváhejte a zapojte se do projektu BABY JUDO. Po ukončení pohybové průpravy  budou mít děti možnost pokračovat ve sportovním klubu, kde se naučí základy tohoto sportu, aby se  staly nejen dobrými sportovci, ale i spolehlivými kamarády. 

  • základy juda pro předškoláky:

Přihlásit se můžete:  v tělocvičně Tiger Gym, Mukařovského 5, Praha 5, metro Luka v úterý od 16.30 do 17.15 а pátek od 15.00 do 15.45  nebo v tělocvičně Kikboxing Centrum, Švábky 52/2, Praha 8, metro Invalidovna v pondělí a ve středu od 15.30 do 16.30 a také v tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5, metro Anděl v pondělí od 17.15 do 18.00 a pátek od 16.30 do 17.15

 

Do tělocvičny ZŠ Kořenského je nutno přijít o 15min. dříve a vyčkat ve vstupní hale ZŠ na příchod trenéra. V případě pozdního příchodu zvonit na TĚLOCVIČNA.

Odvážní rodiče se mohou zúčastnit tréninku nejen jako diváci, ale také si vyzkoušet na vlastní kůži, jak trénink juda vypadá a mohou své vlastní výkony porovnat se svými ratolestmi a děti mohou  předvést rodičům,  co umí. 

 

Děti a rodiče si vyzkoušejí trénink judo včetně rozcvičky, nácviků technik judo, posilování a zahrají si hry. 

Toto cvičení je skvělou přípravou pro postup do skupiny baby juda. 

  • judo pro děti  a dospělé:

Společný trénink juda pro rodiče a děti probíhá v tělocvičně Tiger Gym, Mukařovského 5, Praha 5, metro Luka ve čtvrtek od 16.30 do 17.15 nebo v tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5, metro Anděl v pátek od 16.30 do 17.15.

© 2023 Marketing materiály KH&M Consulting  s.r.o.