INFORMACE

Co je JUDO?

Judo je filozofie, sport a bojové umění. Narodilo se v Japonsku a získalo popularitu po celém světě. Technika Juda je je založena na hodech a zápasech na zemi (držení, páky a škrcení).

Název „ju“ se překládá jako „skromný“ nebo „jemný“ a název „do“ odkazuje na lidské chování, životní cestu a způsob myšlení. Proto  „Judo“ - je skromné a jemné chování, které odráží postoj judisty k životu a ke svým soupeřům.

Příprava judisty se skládá ze cvičení rozvíjecích svalovou sílu a kloubní pohyblivost, nacvičování chvatu s partnerem a „randori“ - tréninkového zápasu. Velká pozornost je věnována různým typům pádu, kterými se zabrání případnému zranění při provedení chvatu, a akrobacii. Většina  tréninku pro děti probíhá formou hry.

Páky a škrcení,  jakož i některé chvaty v dětském judo jsou zakázány. Základy juda jsou založeny na dvou filozofických principech:

Vzájemná pomoc a porozumění, aby bylo dosaženo většího výsledku; nejlepší využití těla a ducha.

Judo je olympijský sport, mistrovství Evropy a Světa se konají každý rok. Judo pomáhá rozvíjet koncentraci, disciplínu, vůdčí schopnosti a fyzickou koordinaci, sílu a rychlou reakce (viz historii juda níže).

 

Proč dát své dítě na judo?

 

Můžeme rozlišit pět základních důvodů, proč by se děti měly zapojit do tohoto sportu:

 1. Sebepoznání

Vidět touhu dítěte naučit se něco nového si přejí všichni rodiče. Judo poskytuje vynikající produktivní studijní atmosféru, která podporuje duchovní a fyzický vývoj. Když se děti naučí synchronizovat svou mysl s tělem, jsou mnohem více uvědomělí k sobě i k ostatním. 

2 .Flexibilita a rovnováha

Všichni víme, že většina dětí je náchylná ke zranění. Zpravidla se to ale netýká dětí, které se účí judo. Tím, že cvičí techniky a pohyby judo se děti úmí ohýbat a otáčet v různých směrech, v důsledku toho se zvyšuje jejich pružnost. Tato cvičení také pomáhají dětem udržet rovnováhu, a to i v případě, že spadnou.

3. Koncentrace a pozornost

Na tréninku judo by měl sportovec dávat pozor, aby nezranil sebe nebo partnera. Navíc, i když by se mohlo zdát, že judo děti jen naučí zápasit, ve skutečnosti tréninky judo učí  udržovat rovnováhu, vyrobit energii a bio-mechaniku a to i v případě, že si toho nejsou vědomi .

4. Etika soutěže

Soutěže juda jsou zcela odlišné od jiných bojových úmění. Je nezbytně nutné pozdravit  soupeře i rozhodčího. Takto oceňujeme a podporujeme snahu soupeře a můžeme začít s  férovým soubojem a uznáváme autoritu rozhodčiho, který rozhoduje zápas. Pozdrav a podaní ruky po utkání znamená, že sportovní duch – je nadevše (viz  Etiku Juda).

5. Sebeobrana

Přestože  nechceme mít pomyšlení na to , že se naše děti mohou ocitnout v nebezpečné situaci, mohlo by se to někdy stát. Judo učí bránit, znehybnit nepřítele a chránit sami sebe. Důvěra ve své sily, kterou dává judo, také chrání děti před slovními útoky (viz  tréninky sambo).

 

Jaké přednosti má náš klub?

Máme velmi aktivní život v klubu

 

Klub posílil mnoho skvělými tradicemi. Vedení klubu se chce postarat nejen o sportovní dovednosti svých svěřenců, ale také o vytvoření přátelské atmosféry v klubu na základě zábavných programů pro všechny členy klubu.

Organizovaná doprava a trénerský doprovod na závodach

Vedení klubu pravidelně pořádá výjezdy na soutěže v komfortních autobusech v doprovodu trénera. V průběhu celého roku, naši sportovci všech věkových kategorií (i s rodiči), se účastní  turnajů jak v České republice tak i v zemích EU. Naši judisté byli v Polsku, Německu,  Rakousku a na Slovensku. Společné cesty pomahají rozvíjet týmový duch mezi všemi účastníky, a medaile získané těžkými boji na mezinárodních soutěžích dokonale motivovují mladé sportovce na více přetrvávající tréninky.

Organizace letního sportovního tábora

Každoročně klub Yawara Prague pořádá profesionální sportovní tábor pro všechny členy klubu. Program kempu zahrnuje činnosti, jako jsou například tréninky juda, hry v přírodě, grilování, diskotéka a další. Letní společné aktivity nás spojují do jedné velké a šťastné rodiny (viz fotogalerie tabora).

Provádění společných akcí

Nádhernou tradicí pro naše sportovce se stala oslava vánočních svátku, na které se udělují diplomy a poháry těm nejlepším sportovcům klubu. Vánoční klubové párty - skvělá příležitost  jak pro děti, tak i pro rodiče se sbližit a navzájem poznat. Atmosféra na vánočních besídkách je vždy velmi příjemná a přátelská (odkaz na fotogalerie besidky).

Další zajímavou akcí klubu se stalo "Grilování v Prokopském údolí". Dospělí si mají možnost příjemně popovídat a děti si prohlédnout místní jeskyni a pohrát si na hřišti v příjemném přírodním prostředí u prokopského potoka a ochutnat spoustu rodiči donesených dobrot.

Úspořádání exibičních vystoupení na kulturních akcí.

 Exibiční vystoupení klubu YAWARA Prague trvá 15 minut, během kterých naši mladí judisté předvádí ukázky tréninku, akrobacie a nejrůznějších technik. V závěru ukázky vystupují naší nejmladší členové, kteří už také zvládají některé judistické chvaty. Tyto akce mají vždy velký úspěch a skoro všichni diváci jsou pokaždé překvapeni jak technikou a akrobacií, tak celým programem. Každé vystoupení před veřejností vypumpuje adrenalin na maximum, proto je to moc dobrá psychologická příprava i na závody.

 

Jak začít s judem?

 

Kdo se může zapojit do juda?

Děti od 3 do 6 let mohou se přihlásit bez zkoušek do skupin:

•         Společný trénink juda pro rodiče a děti 3-4 let

•         Baby judo pro děti 4-6 let

 

Ve skupinách rodiče a děti, kde se nejivíce věnujeme speciální tělesné přípravě se mohou zapojit děti již od 3 let. Pro děti 4-6 let nabízíme BABY JUDO, které se zaměřuje na rozvoj síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou zábavných cvíčení, her a soutěží. V ostatních sportovních skupinách jsou děti  rozděleny podle věku a technické úrovni ( viz tréninky juda). Výuka probíhá ve skupinách, děti musí být schopny komunikovat s ostatními dětmi a poslouchat trenéra. Do juda se mohou zapojit jak chlapci tak i dívky; výška, váha a fyzické zdatnosti nejsou podstatné.

Po ukončení pohybové průpravy v těchto skupinách děti budou mít možnost pokračovat v sportovním klubu, kde se nauči základy tohoto sportu, aby se stali nejen dobrými sportovci, ale i spolehlivými kamarady.

Co potřebují,  aby mohli začít cvičit?

Vyplněný formulář přihlášky. Potvrzení od lékaře, že dítě je zdravé a může cvičit. Cvičí se v kimonu. Bílý pás získává každý nový judista automaticky. Je totiž nutným doplňkem kimona, bez kterého by nebylo možné nacvičovat techniky Judo. Na první trénink je možné přijít v sportovním oblečení (tričko, kalhoty / šortky). Výuka probíhá naboso. Nutné přinést take přezuvky (i pro doprovod). Judista začátečník je také povinnen dodržovat etický kodex, kterým se Judo řídí a měl by se s ním tedy, co nejdříve seznámit .

 

Do jaké skupiny lze přihlásit dítě a jaký rozvrh konkrétní skupina má, vám vysvětlí tréner (kont.tel. 608443806) nebo se můžete podívát i na naše stránky v oddělení - ROZVRH. Platba za členství v klubu YAWARA se třídí podle kategorií a frekvencí tréninků ( viz Členství klubu YAWARA). První trénink je zdarma!

Jak vázat pásek?

 

Jsou dva způsoby vázání pásku.

První způsob je tradiční, kdy začínáme od zad jedním koncem motat okolo těla a po jedné obtáčce kolem těla vytáhneme konec, který dosud držel na zádech a uděláme uzel. Tento způsob je typický pro aikido, ju-jutsu atd. Tento způsob je náročnější a zdlouhavější hlavně pro děti.

Sportovní způsob vázání pásku je jednodušší a rychlejší. Pásek v polovině délky přiložíme do podbřišku, oběma rukama přetáhneme za tělo, překřížíme, přechytneme, opět vytáhneme dopředu a uděláme uzel Tento způsob je typický pro sportovní judo, BJJ atd. Nevýhodou je viditelné překřížení na zádech.

Způsoby vázání pásku si  můžete prohlédnout na videu:

https://www.youtube.com/watch?v=XuZ-G2deS2Q

 

 

Pravidla přijetí děti 7 - 15 let do sportovního klubu Yawara Prague

Děti od 7 do 15 let věku musí povinné absolvovat 3 denní výukové soustředění a složit zkoušku z fyzické přípravy a základu juda pro zařazení do sportovních skupin podle jejich výkonu. Úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek je podmínkou k přijetí do klubu Yawara Prague.

 Výukové judistické soustředění vždy  bude probíhat od pátku do neděle nebo v době školních prázdnin. Soustředění bude konat v Rekreačním a školícím středisku Pod kempem, adresa: Jesenice 422.  Děti budou ubytováni v 2-5 lůžkových pokojích v hlavní budově nebo v chatkach. Stravování a pitný režim bude zajištěn po celou dobu pobytu. Program celovíkendového  soustředění obsahuje řadu přůpravných cvičení především pády, gymnastiku a atletiku. Po zvládnutí pádů se ve vyučování pokračuje nácvikem dalších technických prvků juda a teorie. V neděli si děti vyzkouší malé oddílové atletické závody, motorické testy a zkoušky z juda, gymnastiky a teorie.

Děti, které již cvičili judo, mohou složit zkoušky bez absolvování judistického soustředění.

Příjmací zkoušky SK Yawara Prague

 

Příjmací zkoužky obsahují 4 části:

motorické testy:

•  šplh na laně

•  opakované kliky

•   vznosy na ribstolech (dotyk nohama nad hlavou)

•  sklapovačky

•  shyby z visu

•  skoky přes švihadlo (děti 7-9 let) / výskoky na překážku (děti 10-15 let)

pády a gymnastika:

•   kotrmelce dopředu a dozadu

•   základní pády

•   stoj na rukou s oporou o zeď (děti 7-9 let) / stoj na rukou bez opory (děti 10-15 let)

•    hvězda

•    rondát

•    judistický kolotoč

technické prvky juda:

•   základní držení na zemi

•   základní škrcení nebo páčení (pouze pro děti 10-15 let)

•   základní chvaty juda: o goshi, seoinage, o soto gari, ko soto gari

•   základní kontr techniky

teorie:

•   etika juda

•    historie juda (pouze pro děti 10-15 let)

•    základní japonské názvosloví

•    pravidla soutěže

Jak získat barevný pásek?

 

Barevné pásky lze získat složením zkoušky a uspěšné účasti na závodech.

Účast na závodech

Kategorie U9 (děti 7-8 let) a U11 (děti 9-10 let) nesmí poprvé startovat na žádné soutěži dříve, než po roční přípravě. Potvrzení zahájení sportovní přípravy určuje datum zapsání závodníka do Centrální evídence členů ČSJu. Kategorie U13 (děti 11-12 let) pro účast na závodech musí mít složenou zkoušku minimálně 5/6. kyu ( bíložlutý pásek). Kategorie od U15 (děti 13-14 let) pro účast na závodech musí mít složenou zkoušku minimálně 5. kyu ( žlutý pásek).

Body na závodech se počitají od věkové kategorie U9 (děti 7-8 let). Výhra na ippon – 10 bodů, výhra na waza-ari – 7 bodů, výhra na trest pro soupeře – 3 body, výhra na hantei – 1 bod. Na bíložlutý pásek závodník musí mít 50 bodů ze závodů, na žlutý – 150 bodů (nepočítá se body získané na bíložlutý pásek), na žlutooranžový – 250 bodů (nepočítá se body získané na bíložlutý a žlutý pásky). Ostatní barevní pásky závodníci získávají za umístění na Přeboru a Mistroství ČR, Kvalifikačních a Mezinarodních turnajích.

Zkouška

Po splnění podmínek ze závodů musí judista složit zkoušku na pás). Kromě technické časti zkoušky judista musí znát japonské názvy, pravidla soutěži a historie juda. Žáci do 10 let by měli vykonávat zkoušky vždy na půlený pásek. Zkouška žáka ve věku od 10 do 14 let by měla záležet na úvaze zkušebního komisaře. Ten by měl posoudit, jestli bude zkouška na půlený anebo rovnou na celý pásek. Zkouška od 14 let by měla být vždy na celý pásek.

 

Co znaměnají japonské názvy?

 

judogi =  kimono

rei= pozdrav

ukemi =pády

tori = útočník (ten, kdo provádí chvat)

seiza klek sedmo = součást etiky juda

matte = přerušení zápasu

osaekomi = držení nasazeno

joši = pokračujte (po sonomama)

gači = vítězství

aši =  nohy

hara= břicho

randori = cvičný zápas

te = paže

tatami = žíněnka

kumi-kata = základní úchop

zarei = pozdrav (malý)

ritsurei = pozdrav (velký)

mae ukemi = pád vpřed

uširo ukemi = pád vzad

joko ukemi = pád na bok

hažime = zahájení

soremade = vše skončilo (konec zápasu)

sonomama = znehybnění

o =velký

fusen = nenastoupení soupeře

tači = postoj

soto = vnější

waza = technika

curi aši = chůze po zápasišti (normální)

maita = vzdát se

guruma = kruh

obi = pás

nage-waza = technika porazů prováděná v postoji

ne-waza = technika boje na zemi

katame-waza =technika boje na zemi (držení)

osaekomi-waza = technika držení

kansetsu-waza = technika páčení

žime-waza = technika škrcení

tokui-waza = oblíbená (osobní) technika

sutemi-waza = technika strhů

goši-waza = technika boků

aši-waza = technika nohou

te-waza = technika paží

gaeši-waza = protichvaty

renraku-waza = kombinace

tandoku-renšu = nácvik technik bez soupeře

učikomi = nácvik rytmičnosti, zdokonalení stylu

jakusaku gejko = nácvik technik bez ukeho

šizei = postoj, střeh, držení těla

šintai = pohyb po zápasišti

kinza = útok

ippon = vítězství 10 bodů

waza-ari = vedení 7 body

šido = varování

hansoku-make = diskvalifikace

hantei = rozhodněte (zvolá rozhodčí v zápasišti)

hansoku gači = vítězství diskvalifikací soupeře

jusei gači = vítězství převahou

fusen gači = vítězství nenastoupením soupeře

kiken gači = vítězství vzdáním soupeře

 

Jak probíhají závody v judu?

 

            Na závody musí závodník přijet do konce doby vážení a musí mít platnou licenční kartu. Kategorie U9 a U11 může poprvé startovat až po roční přípravě, kategorie U13 musí mít minimálně 5-6.kyu, kategorii U15 a U18  musí mít minimálně 5.kyu. Po vážení je vždy hodinová přestávka během které se závodnici mohou najíst a především se rozcvičit .

            V judu se obvykle vyhrávají čtyři medaile. Jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Sportovci stejné váhové kategorii jsou rozděleny do dvou skupin A a B. V každé z těchto skupin postupují nejsilnější závodnici, kteří se  pak setkávají ve finálovém zápasu o zlatou a stříbrnou medaili. Systém „každý s každým“ se používá, když se počet soupeřů v hmotnostní kategorií nepřesahuje pěti lidí. Bojují mezi sebou na principu každého s každým, odhalující výherce na počtu vítězství. Tento systém poskytuje jeden z každého ocenění: zlato, stříbro a bronz.

 

Věkové kategorie ro rok 2018:

U7 (koťata) 2012 - 2013

U9 (mláďata) 2010 - 2011

U11 (mláďata) 2008 - 2009

U13 (mladší žactvo) 2006 - 2007

U15 (starší žactvo) 2004 - 2005

U18 (dorost) 2001 - 2003

U21 (junioři) 1998 - 2000

Muži/Ženy (senioři) 1997 a starší

 


Závodní úbor

Úborem pro oba soupeře je kimono (judogi) a pásek (obi), ženy nosí pod kimonem zpravidla bílé triko bez nápisů a reklam. V judu se k lepšímu rozeznání obou závodníků používá modré a bílé kimono. První vyhlášený závodník má oblečené bílé judogi a druhý modré. Organizátoři soutěže mohou oběma závodníkům umožnit nosit bílé judogi. Druhý vyhlášený závodník pak bude mít současně s pásem své technické vyspělosti i červenou šerpu. Kimono je v této době před každým zápasem důkladně přeměřováno dle regulií, aby neznemožňovalo úchop soupeři, nebylo příliš krátké nebo tvrdé a splňovalo hygienické předpoklady.   

 

Bodové hodnocení juda

Bodové ohodnocení Ippon , které znamená vítězství před časovým limitem lze dosáhnout:

·    hodí-li závodník soupeře značnou silou a rychlostí na větší část jeho zad, aniž by nad ním ztratil kontrolu

·    udrží-li závodník soupeře v držení po dobu 20 sekund

·    vzdáním soupeře poklepáním rukou či nohou v důsledku nasazení držení, páky nebo škrcení

·    pokud je soupeř postupně ohodnocen třemi tresty(shido)=hansoku make

·    pokud je závodník účinkem páky nebo škrcení neschopen pokračovat v zápase

Bodové ohodnocení waza-ari lze dosáhnout:

·    hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale není to dopad na větší část zad, nebo hodu chybí jeden z aspektů rychlosti či  síly

·    hodí-li závodník soupeře na bok bez ztráty kontroly nad ním

·    udrží-li závodník soupeře v držení méně než 20 sekund, ale zároveň více než 10 sekund

·    jakýkoliv počet vyhlášených waza-ari není rovnocenný ohodnocení ippon

 

Tresty v judu

Tresty v judu se dělí na dvě hlavní kategorie, jimiž jsou lehká provinění - shido a velmi važná provinění - hansoku make, což znamená vyloučení ze zápasu. Shido - lehká provinění se udělují například za: velmi defenzivní způsob boje - pasivita, předstírané útoky, které mají za cíl pouze zdržovat utkání, defenzivní postoj - hluboký předklon, lámání a ohýbání prstů soupeře, strkání prstů do soupeřova rukávu, jednostranný úchop.

Trest hansoku make je možno dostat postupně – tři shida nebo přímo, a to dvěma způsoby. Prvním způsobem je velmi vážné porušení pravidel juda, jakož jsou například zakázané techniky v postoji, páka na jiný kloub v těle než je loket nebo některé hrubé porušení proti duchu pravidel juda.

Mláďata a mladší žáci:

 • Doba zápasu 2 minuty

 • Doba držení 10 sekund = wazari, 20 sekund = ippon

 • Nesmí chytat pod pásem  - mate

 • Nesmí chvaty z kolene nebo z kolen – mate

 • Pokud závodník začne provádět techniku v postoji a na kolena dopadne až v konečné fázi hodu, je technika uznána

 • Nesmí použít sutemi waza (strhy) s výjimkou tomoe nage a joko tomoe nage - mate

 • Perou se ve standardním úchopu, mohou si přehmátnout do chvatu ( o goši, ippon seoi nage apod.), do chvatu se mohou držet i za hranicí ramene (na zádech), ale ne v kravatě - mate

 • Nesmí používat žime waza ( škrcení) ani kansetsu waza (páčení) - mate

 • Nesmí použít přechod "reiter" a sankaku - mate

 • Při zakázaném jednání je poprvé mate, podruhé šido

Starší žáci:

 • Doba zápasu 3 minuty

 • Doba držení 10 sekund = wazari, 20 sekund = ippon

 • Nesmí chvaty z kolene nebo z kolen – mate

 • Nesmí kansetsu waza – mate

 • Při prvním úchopu pod pasem shido, při dalším hansoku-make

 • Když se závodník při žime waza (škrcení) nestihne vzdát a „usne“, nesmí pokračovat v soutěži

Dorostenci a dospěli:

 • Doba zápasu 4 minuty

 • Doba držení 10 sekund = wazari, 20 sekund = ippon

 • Při prvním úchopu pod pasem shido, při dalším hansoku-make

 • Když se závodník při žime waza (škrcení) nestihne vzdát a „usne“, nesmí pokračovat v soutěži

Více o pravidlech juda naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=GA5rjCZPEOU

HISTORIE JUDA 

Zakladatelem moderního juda je profesor Jigoro Kano (1859-1938). Žil v době kdy v Japonsku zanikal feudální řád a sním vše, co ho provázelo, tedy i školy Jiu-jitsu, které v této době byly u veřejnosti ve značné neoblibě, neboť bojové dovednosti byly často zneužívány. Motivem ke studiu Jiu-jitsu byl u Jigora Kana jeho vztup na střední školu. Vzhledem ke své postavě, vážil necelých 50 kg, musel snášet mnohé křivdy a ústrky od silnějších spolužáků. A sehnat učitele nebylo tehdy snadné, neboť díky sociálním změnám zanechali mistři bojového umění své činnosti. Kanovi nakonec pomohli tři mistři bojových umění, kteří mu jako nejlepšímu žákovi zanechali cenné rukopisy.

            Poznatky, které Jigoro Kano shromáždil při své praxi u mistrů Jiu-jitsu, studiem rukopisů mnoha dalších škol a rovněž studiem tehdejších evropských tělovýchovných systémů, tvůrčím způsobem přepracoval na vlastní tělovýchovný systém přípravy, který nazval JUDO KODOKAN. Tímto názvem ho chtěl především pro veřejnost odlišit od tehdy neoblíbených metod Jiu-jitsu a poukázat na nové kvality svého systému, který kladl důraz na výchovu cvičenců, na jejich morální a intelektuální rozvoj. Byla stanovena etiketa chování v dožó k spolužákům i mistrovi, která zaručovala radostné ovzduší při výcviku a úplnou bezpečnost žáků.

            Rok 1882 byl pro Jigora Kana opravdu výjimečný rok. Toho roku se stal učitelem na Gakushuuin (později soukromá škola pro aristokraty). Byl to také rok kdy založil Kodokan, Kani Juku (přípravná škola) a Koubunkan. Kano Juku byla přípravná škola s ubytovnou, příznivě ovlivňující a vytvářející i charakter dětí. Koubunka byla anglická jazyková škola.
            Kano provozoval všechny své školy z vlastních finančních prostředků. Pokud tyto prostředky nestačily, přidal k tomu ještě peníze vydělané za své překlady. Od brzkého rána pozdě do noci věnoval Kano veškerou svou energii různým pedagogickým činnostem. O čtyři roky později se stal vedoucím učitelem na Gakushuuin. V roce 1891 byl jmenován ředitelem na Páté střední škole v Kumamoto a v roce 1893 získal pozici ředitele na Tokyjské pedagogické škole (později byla pojmenována Tokyu Kyoiku University a nyní se jmenuje Tsikuba University). Tsukuba University má v Japonsku vynikající pověst vysoké školy pedagogické.
            V roce 1909 Japonsko obdrželo pozvánku k účasti v mezinárodním olympijské komisi od barona de Pierre Coubertin, otce moderní olympiády. Jigoro Kano byl vybrán jako zástupce Japonska. Od konání první novodobé olympiády v řeckých Aténách, která se konala v roce 1896 uplynulo 13 let a ani jednou se ji nezúčastnila kterákoliv z asijských zemí. Jigoro Kano se tak stal prvním asijským členem IOC.
            Všechny veškeré své úsilí zaměřil ke zmezinárodnění sportu v Japonsku. V roce 1938 konečně nastal čas aby sklidil plody své práce, neboť bylo rozhodnuto o konání XII. Olympijských her v roce 1940 v Tokyu. Bohužel 4. května téhož roku Jigoro Kano zemřel s vědomím této šťastné zprávy na lodi vracející se do Japonska. Bylo mu 79 let. Naneštěstí XII. Olympijské hry, které si Jigoro tak přál byly zrušeny kvůli II. Světové válce. Poté se jako první hry v Japonsku uskutečnili až XVIII. Tokyské olympijské hry a to v roce 1964 kdy
judo se stalo olympijským sportem.

            Na území dnešního Česka se vznik juda datuje k roku 1919, kdy vysokoškolský sport zahájil první kurzy, a na ně navázala armáda s kurzy sebeobrany. Československý svaz jiu-jitsu byl založen 3. dubna 1936. V roce 1936 navštívil Prahu zakladatel juda Jigoro Kano, který přednáškou a instruktáží zahájil výcvik juda ve školním roce 1936 až1937 v oddílu vysokoškolského sportu v Praze. Šlo o jeho druhou návštěvu Prahy. Poprvé Jigoro Kano do Prahy zavítal v roce 1935. V roce 1940 se v Praze uskutečnilo první mistrovství Čech a Moravy.

© 2023 Marketing materiály KH&M Consulting  s.r.o.